Nadekspresja transporterów glukozy w szczurzych komórkach mezangialnych hodowanych w normalnym środowisku glukozy naśladuje fenotyp cukrzycy.

Środowisko o wysokim stężeniu glukozy stymuluje syntezę macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) w hodowlach komórek mezangialnych (MC). Może to wynikać z podobnego wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia glukozy. Stwierdziliśmy, że zwiększony wychwyt, a nie stężenie glukozy jako takie, jest główną determinantą nadmiernego tworzenia ECM. Aby to przetestować, porównaliśmy wpływ 35 mM glukozy na syntezę ECM w normalnych MC z 8 mM glukozy w tych samych komórkach z nadekspresją transportera glukozy GLUT1 (MCGT1). Zwiększenie średniej zawartości glukozy z 8 do 35 mM spowodowało, że prawidłowe MC zwiększyły całkowitą syntezę kolagenu i katabolizm, przy wzroście akumulacji o 81-90%. MC transdukowane ludzkim genem GLUT1 (MCGT1) hodowanym w 8 mM glukozy wykazywały 10-krotnie większą ekspresję białka GLUT1 i 1,9, 2,1 i 2,5-krotny wzrost mio-inozytolu w komórce, wytwarzanie mleczanu i zawartość sorbitolu w komórce, odpowiednio w porównaniu z kontrolnymi MC transdukowanymi bakteryjną beta-galaktozydazą (MCLacZ). MCGT1 również wykazał zwiększony wychwyt glukozy (5-krotnie) i zwiększone wykorzystanie netto (43-krotnie) oraz większą syntezę poszczególnych składników ECM niż MCLacZ. Ponadto całkowita synteza kolagenu i katabolizm zostały również wzmocnione dzięki akumulacji kolagenu netto o 111-118% większej niż próbki kontrolne. Zatem aktywność transportu glukozy jest ważnym modulatorem tworzenia ECM przez MC; obecność wysokich pozakomórkowych stężeń glukozy niekoniecznie jest wymagana do stymulacji syntezy matrycy.Images
[podobne: stopa plasko koslawa, sellyo allegro, arka noego kamionki ]