Nadekspresja apolipoproteiny CII powoduje hipertriglicerydemię u myszy transgenicznych.

Wytworzyliśmy transgeniczne myszy eksprymujące ludzki gen apolipoproteiny CII (apoCII) pod kontrolą transkrypcyjną ludzkiego promotora cytochromu P-450 IA1 (CYPIA1). Ludzkie myszy transgeniczne (HuCIITg) apoCII wykazywały znaczącą podstawową ekspresję transgenu (poziom apoCII w osoczu = 26,1 +/- 4 mg / dl) i wykazywały dalszą indukcję ekspresji transgenu po traktowaniu beta-naftoflawonem. Niespodziewanie, myszy HuCIITg były hipertriglicerydemiczne, a ludzkie poziomy apoCII silnie korelowały z poziomami triglicerydów (R = 0,89, P <0,0001). Poziomy trójglicerydów (mg / dl +/- SEM) były podwyższone w porównaniu do kontroli w grupie karmionej (804 +/- 113 vs 146 +/- 18, P <0,001) i na czczo (273 +/- 39 w porównaniu z 61 +/- 4, P <0,001) stwierdza. Myszy HuCIITg gromadziły bogate w triglicerydy lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości (VLDL) o zwiększonym stosunku apoC / apoE. Badania kinetyczne w teście wykazały opóźniony klirens triglicerydu VLDL, a badania wykorzystujące hamowanie VLDL przez Triton nie wykazały wzrostu wytwarzania VLDL. Osocze tych myszy aktywowało lipazę lipoproteinową myszy, a znakowany radioaktywnie VLDL był zwykle hydrolizowany. Jednakże, VLDL HuCIITg wykazywał znacznie zmniejszone wiązanie z heparyną-Sepharozą, co sugeruje, że bogata w apoCII, uboga w apoE lipoproteina może być mniej dostępna dla lipaz lub receptorów na powierzchni komórki w ich matrycach glikoaminoglikanów. Myszy HuCIITg są obiecującym modelem hipertriglicerydemii, co sugeruje bardziej złożoną rolę apoCII w metabolizmie triglicerydów w osoczu.
[więcej w: układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2, skrzepy krwi w kale, arka noego kamionki ]