Nadekspresja osteogennego morfogenu w Fibrodysplasia Ossificans Progressiva

Ludzki szkielet to złożony układ narządów składający się z ponad 200 przegubowych kości o różnych kształtach i rozmiarach. Podczas embriogenezy szkielet rozwija się z niezróżnicowanej mezenchym zgodnie z planem genetycznym, który kontroluje jego dokładne formowanie w czasie i przestrzeni. Po urodzeniu inicjacja osteogenezy jest zwykle ograniczona do regeneracji kości w miejscach złamania. Skostnienie heterotopowe wynika ze zmiany normalnej regulacji osteogenezy, prowadzącej do ektopowego tworzenia kości. Fibrodysplasia ossificans progressiva, po raz pierwszy opisana w 1692 r., Jest najobszerniejszym zaburzeniem osteogenezy heterotopowej u ludzi i skutkuje poporodowym tworzeniem się kości ektopowej. Wada genetyczna i patofizjologia nie są znane. Fibrodysplasia ossificans progressiva jest autosomalnym dominującym zaburzeniem tkanki łącznej charakteryzującym się wadami wrodzonymi wielkich palców i postępującą, dezaktywującą heterotopową osteogenezą w przewidywalnych wzorach anatomicznych.1-4 Spontaniczne lub pourazowe zaostrzenia fibrysplazji ossificans progressiva w dzieciństwie charakteryzują się miękkością. obrzęk tkanek; zlokalizowane upały, rumień i tkliwość; niska gorączka; oraz podwyższona szybkość sedymentacji erytrocytów.5 Badania histopatologiczne zmian przedkostnych (uzyskanych przed rozpoznaniem fibrysplazji ossificans progressiva) ujawniają naciek limfocytarny i zwyrodnienie komórek mięśniowych, 6 z następującym po nich pojawieniem się silnie naczyniowej tkanki włóknopochodnej, a następnie przez kostnienie endochondralne z dojrzałymi blaszkami i elementami szpiku
Rycina 1. Rycina 1. Wygląd kliniczny i szkielet człowieka z Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Sztywna postawa u tego 25-letniego mężczyzny z fibrysplazją kosteczek progresywnych była wynikiem ankylozy kręgosłupa, ramion i łokci. Zmarł na zapalenie płuc w wieku 40 lat. Płytki i wstążki ektopowej kości pokrywają skórę nad grzbietem i ramionami (panel A) i można je zobaczyć bezpośrednio na szkielecie (panel B). Dzięki uprzejmości Muzeum Mütter, College of Physicians of Philadelphia.
Skostnienie heterotopowe w fibrysplazji ossificans progressiva rozpoczyna się w dzieciństwie i może być wywołane domięśniowymi wstrzyknięciami.8 Ciężka skolioza może rozwinąć się w wyniku asymetrycznego heterotopowego kostnienia mięśni przykręgowych.9 W początkowej fazie dorosłości, skostnienie heterotopowe prowadzi zazwyczaj do ankylozy wszystkich głównych stawów szkielet osiowy i ogoniasty, uniemożliwiający ruch ruchomy4,5 (ryc. 1A i ryc. 1B). Większość pacjentów ogranicza się do wózka inwalidzkiego we wczesnych latach 20. i wymaga stałej pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego.1,4 Głód może wynikać ze zniesienia szczęki, a zapalenie płuc może być powikłaniem związanym z utrwaleniem ścianki klatki piersiowej.5 Chirurgiczne uraz związany z resecją kości heterotopowej prowadzi do zaostrzenia miejscowego kostnienia.5 Obecnie nie ma skutecznych środków zapobiegania lub leczenia.
Badania mające na celu identyfikację przyczyny fibrysplazji ossificans progressiva koncentrują się obecnie na podejściu kandydata-genu, 10 ponieważ nie wykryto nieprawidłowości kariotypowych u pacjentów z zaburzeniem3, a tkanka uszkodzenia nie jest łatwo dostępna do badania.7 Ostateczna analiza powiązania nie jest możliwa, ponieważ tylko trzy małe rodziny z dziedziczeniem fibrysplazji ossificans progressiva zostały zidentyfikowane na całym świecie, 2,3,11 i wada molekularna nie jest znana
[podobne: bimatoprost, klimakterium, nutrend ]
[więcej w: allegro herbalife, przychodnia żelazna kielce, łzawiące oko ]