dobre staniki gdzie kupić

Migotanie przedsionków jest częstym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego, szczególnie u osób starszych1. Randomizowane badania wykazały, że stosunkowo niewielka intensywność leczenia przeciwzakrzepowego może w dużym stopniu wyeliminować ryzyko udaru związanego z migotaniem przedsionków.2-8 W badaniach klinicznych powikłań krwotocznych były dopuszczalnie niskie. Istnieje jednak obawa, że w praktyce medycznej ryzyko krwotoku związanego ze stosowaniem leków przeciwzakrzepowych, szczególnie u osób w podeszłym wieku, może być większe niż w początkowej grupie badań z randomizacją.9,10 Ponieważ ryzyko poważnych krwotoków u pacjentów Leczone antykoagulantami gwałtownie wzrastają wraz z intensywnością antykoagulacji, 11-13 warto byłoby określić najniższe skuteczne natężenie, które nadal zapobiega udarowi niedokrwiennemu u pacjentów z migotaniem przedsionków. Udary niedokrwienne są rzadkie u pacjentów, którzy rzeczywiście przyjmują leki przeciwzakrzepowe. Na przykład w pierwszych pięciu próbach leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z migotaniem przedsionków wystąpiło w sumie tylko 27 udarów niedokrwiennych w prawie 1900 osobach-latach obserwacji pacjentów przydzielonych losowo do leczenia przeciwzakrzepowego, a 29 procent udarów występowały u pacjentów, którzy nie przyjmowali przypisanego im leku.8 Ta niska częstość zdarzeń utrudnia prowadzenie badań prospektywnych w celu określenia związku między poziomem antykoagulacji, jak wskazuje międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) i ryzyko udaru. Zamiast tego zdecydowaliśmy się na zastosowanie metody kontroli przypadków podobnej do metody stosowanej w naszych poprzednich badaniach dotyczących krwotoku śródczaszkowego u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. W niniejszym badaniu pacjentami z migotaniem przedsionków byli chorzy na niedokrwienie pomimo przyjmowania leków przeciwzakrzepowych. kontrolami byli pacjenci z migotaniem przedsionków, którzy nie mieli udarów i których leczenie było prowadzone przez nasze urządzenie do leczenia przeciwzakrzepowego.
Metody
Identyfikacja i kwalifikowalność pacjentów z udarem
Korzystając z dziennika kolejnych pacjentów wypisanych ze Szpitalu Ogólnego w Massachusetts od stycznia 1989 r., Do 31 grudnia 1994 r., Zidentyfikowaliśmy 669 pacjentów z kodami z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Dziewiąta Rewizja (ICD-9) 14, które wskazały diagnozy dotyczące rozładowania obu migotanie przedsionków (kod ICD-9 427,31) i udar niedokrwienny (kody 436.0, 434,91, 434,9, 434,11, 434,1, 434.01, 434,00, 434,0, 433, 11, 433.01 i 432,9). Jako datę początkową dla identyfikacji pacjentów wypisanych po hospitalizacji z powodu udaru niedokrwiennego wykorzystaliśmy stycznia 1989 roku, ponieważ rok 1989 był pierwszym pełnym rokiem, w którym znane były wartości międzynarodowego wskaźnika czułości (ISI) dla wszystkich preparatów tromboplastyny stosowanych w czas protrombinowy w naszym szpitalu. Dokumentacja medyczna 6 z 669 potencjalnie kwalifikujących się pacjentów (1 procent) nie była dostępna do wglądu.
Pozostałe zapisy dotyczące 663 pacjentów zostały przeanalizowane w celu potwierdzenia, że pacjenci mieli co najmniej 18 lat, mieli potwierdzoną diagnozę udaru niedokrwiennego występującą przed przyjęciem do szpitala, mieli elektrokardiograficzny dowód migotania przedsionków i przyjmowali warfarynę w czasie udaru mózgu
[przypisy: belimumab, amiodaron, suprasorb ]
[przypisy: układ pokarmowy sprawdzian puls życia 2, ketrel opinie, spondyloza kręgosłupa ]